ΙΑΤΡΕΙΟ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο ιατρείο του ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γεώργιος Γατάκης πραγματοποιεί την Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) για την παρακολούθηση της  Ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδος, της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, των θρομβώσεων φλεβών του αμφιβληστροειδούς και άλλων παθήσεων του βυθού του οφθαλμού.
Επίσης, εκτελεί μία πληθώρα ειδικών εξετάσεων για τη μελέτη γλαυκώματος:
  • Οπτικά πεδία για το έλεγχο της λειτουργίας του οπτικού νεύρου, με την καταγραφή του εύρους του οπτικού πεδίου του κάθε οφθαλμού.                      
  • OCT (Οπτική Τομογραφία Συνοχής), για τη μέτρηση του πάχους των γαγγλιακών κυττάρων και της κεφαλής του οπτικού νεύρου.
  • Παχύμετρο
  • Μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως (τονομέτρηση)
  • Τονόμετρο GOLDMANN
  • Τονόμετρο αέρος
  • Non-Mydriatic Retinal Camera για φωτογράφιση οπτικής θηλής
  • Καμπύλη πιέσεως
Τέλος, ο ιατρός διαθέτει ειδικό διαθλασίμετρο για μέτρηση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού σε βρέφη και νήπια.