ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT

Η Οπτική Τομογραφία συνοχής – ΟCT είναι μία νέα διαγνωστική μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης της δομής του αμφιβληστροειδούς. Από μόνη της ή σε συνδυασμό με τη φλουοραγγειογραφία και την αγγειογραφία με ινδοκυανίνη, η Οπτική Τομογραφία ΟCT είναι η κύρια μέθοδος διάγνωσης και παρακολούθησης των περισσοτέρων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, καθώς και της διερεύνησης του παθογενετικού τους μηχανισμού. Μεγάλης σημασίας είναι η οπτική τομογραφία και στην παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών.
 
Σε ποιες παθήσεις γίνεται η Οπτική Τομογραφία;
 
Η απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς με την οπτική τομογραφία ΟCT παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
 • Διάγνωση και Παρακολούθηση της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς (ΑMD) ξηρής και υγρής μορφής.
  Η ΟCT είναι απολύτως απαραίτητη εξέταση στην αρχική διάγνωση, αλλά και στην παρακολούθηση, προκειμένου να εκτιμηθεί η ανταπόκριση της θεραπείας με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις anti-VEGF παραγόντων και να ληφθεί απόφαση για επανάληψη της θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που πάσχουν από υγρή μορφή Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς.
 
 • Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
  Η OCT εξέταση είναι πολύ χρήσιμη για το εντοπισμό και, στη συνέχεια, για την παρακολούθηση του διαβητικού οιδήματος της ωχράς. Με την OCT μετράμε το πάχος του αμφιβληστροειδούς και σε συνδυασμό με την εξέταση της φλουοραγγειογραφίας λαμβάνουμε την απόφαση για τη μέθοδο θεραπείας που πρέπει να ακολουθήσουμε. Στη συνέχεια, με την OCT παρακολουθούμε τα αποτελέσματα της θεραπείας που εφαρμόσαμε.
               
 • Κεντρική ορώδης χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια
  Η διάγνωση και παρακολούθηση της κεντρικής ορώδους αμφιβληστροειδοπάθειας γίνεται εύκολη με τη χρήση της ΟCT. Επιπλέον, η διαχρονική συγκριτική αξιολόγηση του ύψους και της έκτασης της υπαμφιβληστροειδικής συλλογής οδηγεί στη διαπίστωση ύφεσης ή υποτροπής της νόσου.
               
 • Κυστικό οίδημα της ωχράς
  Με την ΟCT είναι δυνατή η διάγνωση του μετεγχειρητικού κυστικού οιδήματος της ωχράς και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
               
 • Οπή Ωχράς, Επαμφιβληστροειδική μεμβράνη, Υαλοειδοαμφιβληστροειδική ΄Ελξη
  Με την OCT ο κλινικός οφθαλμίατρος έχει τη δυνατότητα να καταγράψει με ακρίβεια τις μεταβολές της αρχιτεκτονικής του αμφιβληστροειδούς, να αναλύσει τη δυναμική της υαλοειδοαμφιβληστροειδικής έλξης στην περιοχή, να εκτιμήσει τη βαρύτητα της νόσου και να σχεδιάσει τη κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.
  Ετσι, μπορεί να γίνει διαφοροδιάγνωση μεταξύ μιας πλήρους πάχους από μιας μερικού πάχους οπής ωχράς, να προσδιορισθεί με ακρίβεια το στάδιο της πάθησης και να εκτιμηθεί ο κίνδυνος για τον άλλο οφθαλμό.
 
Επιπλέον, με την ΟCT είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ο τύπος της επαμφιβληστροειδικής μεμβράνης, να εκτιμηθεί η επίπτωση στον υποκείμενο αμφιβληστροειδή και να διαπιστωθεί το μέγεθος της μεταβολής στη διάρκεια του χρόνου.
 
Εκτός από τις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, η OCT συμβάλλει τα μέγιστα στη μελέτη και παρακολούθηση των ασθενών με γλαύκωμα, καθώς καθιστά δυνατή την περιγραφή της ανατομικής βλάβης του οπτικού νεύρου. Γι’ αυτό, συνιστά ένα σπουδαίο εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση της νόσου, τη βαθμονόμηση και εξέλιξή της με την ποσοτική καταγραφή του πάχους της στιβάδας των νευρικών ινών. Η εκτίμηση των γλαυκωματικών βλαβών γίνεται με το συνδυασμό των ευρημάτων της εξέτασης και των δεδομένων της Αυτόματης Περιμετρίας (Οπτικά Πεδία).